Jak pracujemy ?

1. Pierwsze spotkanie – inwentaryzacja przestrzeni: rysunki + zdjęcia
- zdefiniowanie oczekiwań
- ustalenie ram kosztowych i terminu realizacji

2. Wykonanie projektu – ewentualne dodatkowe konsultacje

3. Oddanie projektu – poszczególnych etapów lub całości zgodnie z ustaleniami.

4. Projekt oddaję w postaci wydruków i na płycie CD. Ewentualny nadzór nad wykonawstwem

Ostatnie realizacje